Benneydale School

Benneydale School


Tēnā koutou katoa   

Ko Te Pureora ō kahu te maunga

Ko Mangapeehi me Waimiha nga awa

Ko Mangapeehi me Te Hape nga Marae

Ko Rereahu te tupuna

Ko Benneydale nga kura

Anei matou, Nō nga hau e wha


                                         Te Pureora ō kahu is the mountain.

                                         Mangapeehi and Waimiha are the river.

                                         Mangapeehi and Te Hape are the Marae.

                                        Rereahu is the ancestor.

                                        Benneydale is our school.

                                    Here we are from the four winds
Akongia mo apopo
- Learn for tomorrow -